ARCHIEF
 

Justine presenteerde haar bundel 'tijd' in boekhandel de feeks op zaterdag 16 november 2013.

voor de filmpresentatie klik op:

de brief van Jos Sustrunck
 
   
 
 
   

Over de dichter als dichter, een hermeneutische benadering

"Gevraagd om een korte recensie besluit ik een lange recensie te schrijven, een recensie in delen", schrijft Stan Hollaardt.

U kunt hem volgen op de pagina recensies.

 
Bij de presentatie van haar boek: Over de dichter als dichter, een hermeneutische benadering op 15 december in boekhandel de feeks te Nijmegen gaf Justine een interview over inhoud en betekenis hiervan. Dit interview door Marjolein Pieks is te zien op: http://youtu.be/Q-lj68qE7qs
 

Titel: Over de dichter als dichter

Ondertitel: een hermeneutische benadering

Justine Borkes

Uitgeverij Statief NUR 617

ISBN 978 90 801567 0 8

aantal pagina’s: 285

Prijs: 19,90

 

 

Gegevens:Titel: Over de dichter als dichter

Ondertitel: een hermeneutische benadering

Justine Borkes

Uitgeverij Statief

NUR 617

ISBN 978 90 801567 0 8

aantal pagina’s: 285

Prijs: 19,90

 

Beschrijving:

Justine Borkes (Zevenaar 1943) studeerde Nederlands en filosofie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze werkte drie decennia in het onderwijs, was vanaf het begin van de jaren ’70 nauw betrokken bij de vrouwenbeweging, is dichter en schildert. In de afgelopen jaren is zij, in het kader van een promotieonderzoek, dieper ingegaan op hoe de dichter als dichter zich manifesteert in haar of zijn werk. Een gedicht kan, zo betoogt zij, ons ‘dichter bij de waarheid’ brengen. Binnen het domein van de kunstwetenschappen een allang vertrouwd werkterrein, maar nieuw binnen het domein van de literatuurwetenschap.

Vanuit de literatuurwetenschap en vanuit de filosofie analyseert zij in boek I, Het belang, opgenomen werk van vier Nederlandstalige dichters, Paul van Ostaijen, Herman Gorter, Martinus Nijhoff en M. Vasalis. Op een onorthodoxe manier licht zij haar centrale stelling over de dichter als dichter toe. Zij toetst haar bevindingen impliciet aan Wer bin Ich und wer bist Du?, het door haar gebruikte essay over ‘Atemkristall’ van Paul Celan van de Duitse, hermeneutische filosoof Hans-Georg Gadamer. In boek II, de bewijsbaarheid, dat ook in deze band is opgenomen, gaat zij dieper in op deze invalshoek.

Haar op dit boek gebaseerde promotie heeft als werktitel: Tussen spel en methode.

 
Justine schrijft op 19 november 2012:

De stand van zaken rond het beoogde proefschrift De dichter als dichter is als volgt:

Naar suggestie van Paul van der Velde, de beoogd promotor, heb ik besloten zowel boek I als boek II in één band uit te brengen als boek. Die uitgave, als imprint van uitgeverij IJzer is gepland voor begin december van dit jaar. Boek III, met dezelfde hoofdtitel, wordt dan het beoogde proefschrift. Nieuw daarin zijn de Gadamer/Derrida encounters (over ontmoetingen tussen hen in Parijs, in 1980.). Ton Naaijkens, hoogleraar Duits en vertaalkunde te Utrecht,en Paul Celan-kenner, die deze zomer boek II heel waarderend heeft gelezen, wees mij op dit nieuwe element. Boek III zal zijn gebaseerd op boek I en boek II. Die twee laatste vormen in één band een soort vooruitgehaalde publieksuitgave.

 

Op een reeks zondagen in 2011, 2012 en in het begin van 2013 las Justine gedichten uit haar bundels voor in diverse Blauwe salons in Malden.

De bundel 'bestendiging' in februari 2013. Zie: http://www.youtube.com/watch?v=SEELh9qZKfY     

 

Zondag 20 januari 2013 de bundel 'dit harde wonder' Zie: http://www.youtube.com/watch?v=ijhwhV6OMA8

Zondag 16 september 2012 de bundel 'bindingen', zondag 17 juni 2012 de vierde dichtbundel, 'over leven' en zondag 20 mei 2012 haar derde dichtbundel, 'tijd verhalen'.

 

zondag 15 april mijn tweede dichtbundel 'grenzen': zie http://www.youtube.com/watch?v=axMfUZ0_u58

 

zondag 19 februari 2012 de bundel 'liefde kan samengaan' zie ook: www.youtube.com/watch?v=y1PIFVLE_Ak

 

Zondag 20 december 2011 las Justine gedichten voor uit haar dichtbundel 'een dichterleven' in de Blauwe salon in Malden  

Hiervan deze foto's

 

 

 
Donderdag 24 november 2011 heeft Willem Desmense, uitgever, aan Justine Borkes in boekhandel 'de feeks' het eerste exemplaar overhandigd van haar nieuwe dichtbundel: 'een dichterleven'. Daarna gaf Justine een korte inleiding op de bundel. Hierdoor geïnspireerd schreef Marjolein Pieks, die met haar poëziewinkel intrek heeft genomen in de Feeks, haar flitsgedicht van die avond, dat op de pagina Poëzie bij de afbeelding van de nieuwe bundel is opgenomen.
 

In het kader van de viering van wereldvrouwendag werd Justine Borkes in Villa Lila geïnterviewd door Anja de Crom.

Zij droeg ook een aantal gedichten voor uit haar nieuwe bundel Bindingen.

Judith Mens maakte foto's waarvan hier een kleine selectie

 

 

 

 

 

Donderdag 27 november 2008  werd de bundel ‘bestendiging’ gepresenteerd in boekhandel de feeks.

 

Wim de Natris, kunsthistoricus/galeriehouder, bood het eerste exemplaar aan de dichter aan.

Zijn inleiding is te lezen op de pagina Reacties. 

Daar staat nu ook een reactie van een lezeres.

 

 

  

de Feeks boekhandel  

van Welderenstraat 34  Nijmegen  

024 323 93 81   books@feeks.nl

 

Op donderdag 20 november 2008 had Justine een interview op tv Gelderland, in een aflevering van 'wij Gelderlanders', over emancipatie in gelderland. Hebt u dit programma gemist klik dan op: http://www.rtvgelderlandarchief.nl/index.php?datum=20112008&programma=&id=57204

Lees daarvoor ook dit persbericht:

De emancipatie van de Gelderse vrouw

Kinderopvang, goed onderwijs voor meisjes, werkende moeders, zelfs vrouwen in topfuncties: we kijken er tegenwoordig niet meer van op. Het is allemaal heel gewoon geworden en we vinden het vanzelfsprekend. Maar voor al deze verworvenheden en vrijheden is hard gevochten in de twintigste eeuw, door vrouwen overal ter wereld en gedurende de hele twintigste eeuw.

De eerste feministische golf aan het begin van de twintigste eeuw heeft het algemeen vrouwenkiesrecht opgeleverd maar nog altijd is er voor vrouwen in de jaren zestig, zeventig en tachtig genoeg om voor te vechten. Er zijn nog nauwelijks crèches, vrouwen worden soms ontslagen als ze trouwen, vrouwen in topfuncties in de politiek zijn op een hand te tellen en abortus is bij wet verboden. De tweede feministische golf breekt los…

In deze uitzending Gelderlanders aan het woord over de vrouwenemancipatie in Gelderland.

In Geldermalsen wordt in 1964 een vrouw tot burgemeester benoemd: Mia van der Wall-Duyvendak. Ze is een van de eerste vrouwelijke burgemeesters van Nederland en wordt groots ontvangen in de gemeente. Haar kinderen weten het zich nog goed te herinneren.

In 1972 wordt in Nijmegen een Dolle Mina-afdeling opgericht door Justine Borkes. Gerry Joosten sluit zich in 1976 hierbij aan. Samen vertellen ze over de acties, de vergaderingen, de reacties en over hoe ze nu terugkijken op deze periode.

Ook op het Gelderse platteland staan de vrouwen niet stil. Plattelandsvrouwenorganisaties organiseren emancipatiecursussen die ervoor moeten zorgen dat ook op het platteland de vrouwen voor zichzelf op komen en zich verder ontwikkelen. Een cursusleider en cursist komen aan het woord.

 

 

een gedicht een

schilderij in

beweging een

schilderij een

durend gedicht

 

justine borkes

poëzie/n: poëzie als een manier van zien

 

Een drievoudig jubileum in 2008: 

De eerste dichtbundel ‘liefde kan samengaan’ verscheen 30 jaar geleden; 

25 jaar geleden begon Justine Borkes met beeldend werk; 

en dit jaar is zij 65 geworden. 

Feiten die gevierd moesten worden.

Daarom was er in het weekend van 7 en 8 juni 2008 een expositie van haar beeldend werk.

 

een foto-impressie

 

justine galerie
 

 

Jos Sustrunck

 

 

pijproker  
 

smidse werkplek
 

de oogst. naar van gogh

de rode baron